Polityka prywatności

Opublikowana dnia 12.06.2019r

Niniejsza Polityka Prywatności, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 55/46/WE (dalej RODO).

 • 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, iż:

  • 1.1. Administratorem Pańskich danych osobowych jest firma Gormanet, 81-876 Sopot, ul. Leśna 1 , adres e-mail: biuro@lesnahub.pl
  • 1.2. Inspektor Pańskich danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@lesnahub.pl
  • 1.3. Podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych jest:
   • 1.3.1. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO),
   • 1.3.2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO).
  • 1.4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się w szczególności: dostawców usług informatycznych.
  • 1.5. Posiada Pani/ Pan prawo do:
   • 1.5.1. dostępu do treści swoich danych,
   • 1.5.2. ich sprostowania,
   • 1.5.3. usunięcia,
   • 1.5.4. ograniczenia przetwarzania,
   • 1.5.5. prawo do przenoszenia danych,
   • 1.5.6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • 1.6. W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na podany w punkcie 1 adres.
  • 1.7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku lub Ustawy.
  • 1.8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym polegający na profilowaniu danych.
 • 2. Formularz kontaktowy
  • 2.1. Strona internetowa lesnahub.pl umożliwia skontaktowanie się za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie „Kontakt”.
  • 2.2. W celu skontaktowania się z, Gormanet konieczne jest podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane przez Administratora wyłącznie w celu skontaktowania się klientem lub potencjalnym klientem.
  • 2.3. Przed podaniem danych należy zapoznać się z Polityką Prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 • 3. Bezpieczeństwo informacji
  • 3.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane są chronią również poprzez wewnętrzne procedury Administratora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 • 4. Pliki cookies
  • 4.1. Pliki cookies – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery Administratora na urządzeniu końcowym użytkownika (min. Komputer, smartfon itp.).
   • 4.1.1. Serwery mogą odczytać pliki cookies przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego.
   • 4.1.2. Przeglądarki internetowe w ustawieniach domyślnych akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika.
   • 4.1.3. Odwiedzający stronę może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej lub zablokować możliwość ich tworzenia.
   • 4.1.4. Zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies może negatywnie wpłynąć na działanie strony.
  • 4.2. Cele tworzenia plików cookies:
   • 4.2.1. tworzenia statystyk oraz ich analizowania,
   • 4.2.2. korzystanie z formularzy kontaktowych,
   • 4.2.3. pliki nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności odwiedzającego stronę.
  • 4.3. Rodzaje tworzonych oraz używanych plików cookies:
   • 4.3.1. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących serwisu.
   • 4.3.2. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.